Loading...

A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet módosítása 2021 – Mondd el a véleményed!

Egyeztetés kezdete: 2021. június 28.

Egyeztetés vége: 2022. január 20.

További információ:

https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/ules/kepviselo-testulet-rendes-ulese-2022-januar-20/#napirend_1_8

Kapcsolat:

Városépítészeti Iroda
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Az Önkormányzat új rendeletet alkot a településképi arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről – szóljon bele Ön is!

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata a településkép védelméről megalkotta a 34/2017. (IX.14.) önkormányzati rendeletét és elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet.

A 2017 óta bekövetkezett jogszabályváltozások miatt a rendelet hivatkozásai elavultak. Szükséges továbbá a hatályos önkormányzati rendeletekkel is az összhang megteremtése.

Az elmúlt 3 év tapasztalatai is azt igazolják, hogy a jelenleg hatályos rendelet alkalmazása felépítése miatt nem csak az ügyfelek, hanem az új ügyintézők számára is nehézkes. Valamint szükségessé váltak olyan pontosítások, konkretizálások mind a településképi követelmények mind a bejelentés köteles eljárások tekintetében, melyek hiányoznak a hatályos rendeletből. A veszélyhelyzet időszaka alatt megváltozott az ügykezelés és az eljárások lefolytatásának gyakorlata is, melynek szabályozása szükséges az új rendeletben.

Fentiekre való tekintettel új településképi rendelet és kézikönyv megalkotása vált szükségessé és indokolttá.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (2) a) bekezdése szerint a polgármester a kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről a 29/A. § (1) vagy (3) bekezdése szerinti helyen tájékoztatja a partnereket.

A 29/A. § (3) bekezdése szerint az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és – ha van ilyen – a helyi lapban való együttes közzétételével történik.

A lakossági fórum időpontja: 2021. július 12-e 16-18 óra között. Helyszín: a Józsefvárosi Önkormányzat Díszterme (300-as terem)

A partnerek az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumtól számított 8 napon belül (2021. július 20-áig)

– papír alapon a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Irodának címezve (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) vagy

– elektronikusan a partnersegi@jozsefvaros.hu e-mail címre tehetik meg „A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGALKOTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VEENDŐ ÉSZREVÉTELEK” tárgy megjelölésével.

Mellékletek:

Településképvédelmi rendelet - tervezet 2 MB
Településképi arculati kézikönyv - tervezet 13 MB
Vélemények összefoglalása 339 KB
Döntés a beérkezett véleményekről 37 KB
Az Önkormányzat új rendeletet alkot a településképről és a településképi arculati kézikönyvről.

Hogyan vehetsz részt?

Első lakossági fórum a településképi arculati kézikönyvről és a településképi rendeletről 2021
2021. július 12., hétfő

Második lakossági fórum az új településképi rendeletről és településképi arculati kézikönyvről 2021
2021. október 11., hétfő

Véleményed írásban várjuk!
partnersegi@jozsefvaros.hu

A társadalmi egyeztetés lépései:

 
Véleményezés
2021. június 28. - 2021. október 19
befejezve

 
Vélemények összefoglalása
2022. január 20.
befejezve

 
Rendelet elfogadása
2022. január 20.
befejezve

To top