Loading...

Illés utca megújítása – Mondd el a véleményed!

Egyeztetés kezdete: 2022. november 30.

Egyeztetés vége: 2023. február 22.

További információ:

https://jozsefvaros.hu/otthon/varosfejlesztes/illes-utca-felujitasa/

Kapcsolat:

Városépítészeti Iroda
1082 Budapest, Baross utca 63-67.
Közösségi Részvételi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67.

A Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából, a Város-Teampannon Kft. végzi az Illés utca teljeskörű megújításának tervezését.

Az Önkormányzat elkötelezett a közterületek fejlesztésével kapcsolatban. Ezt támasztja alá a 2021-ben elfogadott Családbarát Mobilitási Charta és Terv első üteme is. A Charta alapelve a „’gyengébb közlekedők biztonsága’ és kényelme a forgalom és a sebesség csillapításával”.

Az utcához készült koncepciótervek a Charta elveit tartják szem előtt, hogy a jelenleginél egy sokkal inkább gyalogos- és kerékpáros-barát utca jöjjön létre. A tervek az utca zöldebbé tételét, azaz a meglévő zöldfelületek fejlesztését és újabbak létrehozását is célul tűzik ki.

A véleményezésnek két formája lehetséges:

 • Töltse ki ezt a kérdőívet: https://jozsefvaros.hu/go/illesutca, hogy észrevételeivel Ön is hozzájáruljon az utca végleges terveinek megalkotásához! Véleményét 2022. december 30-ig várjuk! A kérdőív kitöltése anonim és legfeljebb 10 percet vesz igénybe.
 • Ha személyesen szeretné megismerni és véleményezni a terveket, akkor várjuk szeretettel a Tervbemutató fórumra 2022. december 14-én szerdán 18-20 óra között a Babóca Bölcsődében (Baross utca 117. – bejárat a Losonci tér felől)

A beérkezett javaslatok feldolgozása után a végleges terveket a Józsefvárosi Önkormányzat online felületein mutatjuk be.

Előzmény, jelenlegi állapot, cél, alapelvek

Az Illés utcában jelenleg több nagyobb építkezés is folyik, amelyek a közterület állapotát jelentősen lerontották és az utca már az építkezések előtt is megérett a felújításra, ezért döntött a Józsefvárosi Önkormányzat úgy, hogy felülvizsgáltatja az Illés utca felújításának 2019-ben a Heket Kft. által készített terveit.

Az Illés utca Józsefvárosban a Losonci negyed és az Orczy negyed határán található észak-déli irányú utca, mely az Orczy kertet és a Kálvária teret köti össze. Északról a Baross utca, délről a Korányi Sándor utca határolja. Jelentős nagyságú zöldfelületeket köt össze ez a tengely, melyre délnyugati irányból a Füvészkert és a Losonci tér zöldfelületei fűződnek fel, északkeletről pedig a Kálvária tér.

Az utca széles, 1×1 sávon közlekednek az autók, mellette mindkét oldalon párhuzamos parkolósáv, emellett 2,5-4,5 m szélesség között változó zöldsáv és járda található mindkét oldalon. A járda burkolatai töredezettek, aszfaltborításúak. Több helyen kitaposásokat vagy a meglévő térkövezett felületeket látni a zöldfelületen, ahol a lakók az épületből kihúzzák a szemeteseket az utcára.

Az utcában a lakófunkción kívül más is megjelenik (kereskedelem, szolgáltatás, rekreáció). Az épületek földszintjén több helyen vannak élelmiszerboltok, de a legtöbb esetben a földszint (magasföldszint) is lakó funkciót tölt be.

A Korányi Sándor utca felől indulva a terület legjelentősebb zöldfelülete a Füvészkert található, a Tömő utcai sarkon faiskolával. A faiskola gyalogosan megközelíthető kapuja az Illés utcára nyílik, a gépjárművel közlekedhető pedig a Tömő utcára. A tervezési terület északi végében lévő Kálvária tér szintén nagy alapterületű zöldfelület, idős fákkal. Az utca egészén végigfutó zöldsávok hol szélesebbek, hol keskenyebbek. Jellemző a kitaposott gyep, különféle cserjék telepítése, melyet a zöldfelület közelében lakók gondozhatnak.

Az utca fasora igencsak vegyes képet mutat. Többféle faj és többféle kor változik az utca egész hosszán. A fák jelentős része karbantartást igényel, ez leginkább az elszáradt és légvezetékbe nyúló ágak eltávolítását jelenti. Az utca bútorzata vegyes képet mutat.

Az utca felújítás alapelvei a következők voltak:

 • külön parkoló-, gyalogos- és kerékpársáv kialakítása és autós-, gyalogos- és kerékpáros forgalom kiszolgálására egyaránt alkalmas közterület kialakítása,
 • a kerékpársávok folytatásának vizsgálata,
 • térkő gyalogos felület,
 • a közműhelyzet függvényében a 2019-es tervhez képest több fa, fasor, növények, ágyások telepítése és az ezekhez szükséges öntözőhálózat kialakítása,
 • ülőbútorok, szemetesek, ivókút, kutyapiszok gyűjtők és kerékpártámaszok elhelyezése,
 • a csapadékvíz elvezetés rácsos folyókával, az esővíz helyben tartása,
 • a közművek figyelembevételével, fatelepítési lehetőségek megvizsgálása, bemutatása
 • a járda vagy kerékpársáv melletti zöldsáv időnkénti és szükségszerű (bejáratok, rakodóhelyek, földszinti funkciók illetve a parkolóhely és a járda közti közlekedés miatti) megszakítása,
 • a járdafülek kanyaródóívhez illesztése, az úttest szűkítése és a csomópontoknál az úttest járdaszintbe emelése a forgalomcsillapítás eszközeként,
 • új gyalogátkelőhelyek vagy alternatívaként az átközlekedést segítő pontok létrehozása (ez olyan utcaszakaszt jelent, ahol nem gyalogátkelőhellyel segítik a gyalogosok az utca egyik oldaláról a másikra átjutását, hanem a járda szélesítésével és így rövidebb a forgalom számára kialakított felületet kell kereszteznie a gyalogosnak),
 • a Korányi Sándor utcai csomópont felülvizsgálata a sebességcsökkentés és a gyalogosbiztonság alapelveivel összhangban,
 • Füvészkert bejárat előtti, valamint az Illés u. 40. sarok előtti teresedés hangsúlyosabbá tétele, zöldítése

Terv

A Józsefvárosi Önkormányzat megbízásából a Város-Teampannon Kft. kapta meg a 2022 nyarán indult beszerzés nyerteseként az Illés utca felújításának tervezői feladatát és a szerződés szerinti határidőre két tervváltozatot készítettek.

A tervek innen letölthetők >>>

V1 Változat

Az első változat a forgalmi rend nagymértékű átalakításával számol, ezért a koncepcióban a leghangsúlyosabb elem a közúti forgalomtól teljesen elválasztott kerékpársáv. A tervezett keresztmetszetben az út két oldalára, a szegélyek mellé kerülnének a kerékpársávok, melyeket biztonsági sáv választ el a parkolósávoktól. A gyalogos járda, illetve a zöldfelületek kijelölése a mostani állapottól jelentősen nem tér el. A csatlakozó utcák csomópontjai a járda szintjébe emelkednének, amely jelentős forgalomcsillapítást vonna maga után és segíti a gyalogosok biztonságos átkelését. Ezen kívül a csomópontokba további zebrák kerültek kijelölésre. Az Illés utca egészében 30 km/órás sebesség korlátozást tervezünk.

A kerékpársáv és a parkolósáv felcserélése, amely eltér a bevett magyarországi gyakorlattól, előnyökkel és hátrányokkal is jár. Előnye, hogy a közúti forgalomtól elválasztott kerékpársávot a kevésbé gyakorlott kerékpárosok is tudják és merik használni. Továbbá a forgalomtól elválasztott kerékpársávon kevésbé valószínű, hogy a járművezetők – akár ideiglenesen – megállnának, így nem kell a kerékpárosoknak kikerülniük az álló gépkocsikat.

Hátránya, hogy magyar környezetben ez egy viszonylag szokatlan elrendezés. Megköveteli a gépkocsi vezetőjétől és utasaitól, hogy nagyobb figyelemmel szálljanak ki a gépkocsiból, illetve, hogy célirányosan, a kerékpáros-forgalomra figyelemmel keresztezzék a kerékpárutat. Fontos megjegyezni, hogy különböző korlátozó tényezők (közművek, fasorok) miatt a parkoló autók és a kerékpársáv közé csak 50 cm-es biztonsági sávot lehet húzni. A terv további hátránya, hogy a szegélyek mellett vezetett kerékpársávok kialakítása a jelenlegi közvilágítás teljes felülvizsgálását vonja maga után, ami jelentősen megdrágítja a beruházást.

V2 Változat

Az utca tervének második változatában a legfontosabb célkitűzés a zöldfelületek mennyiségi (és minőségi) növelése volt. Mivel a közműhelyzet szűk keretek közé szabja a zöldfelületbővítési lehetőségeket, ott ahol indokolt, parkolóhelyeket szüntetnénk meg a zöldterület javára. Erre az utca páros oldalán adódik helyenként lehetőség. Az utca páratlan oldalán a közművek korlátozásai nem engedik a zöldfelületek bővítését, így ezen a szakaszon – a kereszteződések beszűkítésétől eltekintve – a szegélyek a jelenlegi nyomvonalukon futnak. Ebben a változatban közvetlenül a forgalmi sáv mellé kerülnek a kerékpársávok, amelyeket a párhuzamosan kijelölt parkolóktól 75 cm-es biztonsági sáv választ el. A gyalogos járda ebben az esetben sem tér el nagyon a mostani kialakítástól. A kereszteződések rámpás kialakítással szintbe emelkednek, illetve a kanyarodási ívek lehetőség szerinti csökkentésével a gyalogos felületek közelebb kerülnek egymáshoz, ezáltal könnyebb lesz az átkelés. A gyalogos átkelést az utca teljes szakaszán, körülbelül 100 méteres távolságonként kiosztott, a parkolósávba beugró járda fülekkel segítjük. Ezzel a kialakítással, a kijelölt gyalogosátkelőkkel ellentétben, nem szükséges a közvilágítás teljeskörű felülvizsgálata.

Hasonlóan az V1 változathoz, ennek a változatnak is megvannak a maga pozitívumai és negatívumai. Legnagyobb előnye, hogy van lehetőség a biológiailag aktív felületek. A forgalmi sáv és a parkolósáv között vezetett kerékpársáv előnye, hogy a gépkocsivezetők nagyobb körültekintéssel hagyják el az autóikat és nem nyitják a kerékpározókra a gépkocsi ajtaját. A gyalogosok számára az utcán való átkelés könnyebb a beugró füleknek köszönhetően.

Hátránya, hogy a forgalmi sáv és parkolósáv között vezetett kerékpársáv a kevésbé rutinos kerékpározók számára elrettentő erővel bírhat. Az egybefüggő forgalmi- és kerékpársáv a gépkocsivezetők számára szélesebb perspektívában tárja fel az utat, amely pszichésen gyorsabb vezetésre sarkallhatja a sofőrt. Ez utóbbi szintén negatívan hat a kerékpározókra. Negatívum, hogy az ideiglenesen megálló járművek a tapasztalatok szerint sokszor használják a kerékpársávot, kitérésre késztetve a bicikliseket.

Mellékletek:

Illés utca vélemények összefoglaló 2 MB
Illés utca végleges tervek 267 KB
A Józsefvárosi Önkormányzat az Illés utca teljes körű megújítását tervezi. A tervek az utca zöldebbé tételét, azaz a meglévő zöldfelületek fejlesztését és újabbak létrehozását is célul tűzik ki.

Hogyan vehetsz részt?

Töltsd ki a kérdőívet 2022. december 30-ig!

Lakossági fórum a megújuló Illés utca terveiről
2022. december 14., szerda

A társadalmi egyeztetés lépései:

 
Tervek véleményezése
2022. november 30. - 2022. december 30.
befejezve

 
Vélemények összefoglalása
2023. február 22.
befejezve

 
Végleges tervek
2023. október 1.
befejezve

 
Kivitelezés
költségvetés függvénye
nincs elkezdve

To top