Loading...

Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata – Mondd el a véleményed!

Egyeztetés kezdete: 2020. október 22.

Egyeztetés vége: 2020. december 19.

További információ:

https://jozsefvaros.hu/otthon/onkormanyzat/strategiak/

Kapcsolat:

Városépítészeti Iroda
1082 Budapest, Baross utca 63-67.

Milyen legyen kerületünk 5-10 év múlva? – sokunkat foglalkoztat ez a kérdés.

Egy kerület középtávú fejlesztési terveit az Integrált Településfejlesztési Stratégia határozza meg. A stratégia célja, hogy kijelölje a fejlesztési irányokat és a megvalósításukhoz szükséges akciókat és forrásokat.

A Józsefvárosi Önkormányzat 2015-ben fogadott el egy stratégiát, melynek felülvizsgálata aktuálissá vált, mivel:

  • a hatályos Stratégiában a kerület egyes negyedeire fejlesztési célok nem kerültek meghatározásra, valamint az elfogadástól eltelt 5 év alatt az anyagban kijelölt akcióterületek részben változtak, vagy az akcióterületi programok részben megvalósultak;
  • a hatályos dokumentumban felsorolt projektek közül több már megvalósult, módosult vagy más okból nem releváns;
  • időközben elkészült Józsefváros új Településfejlesztési Koncepciója is, melyben új célok is meghatározásra kerültek;
  • elfogadásra került Józsefváros Smart City Stratégiája;
  • kiemelt kormány-beruházások katalizátor hatása megjelent egyes területeken;
  • az új önkormányzati vezetés céljait, fejlesztési irányait szükséges beépíteni az anyagba.

Az aktualizált Integrált Településfejlesztési Stratégia  lesz a kerület továbbfejlődésének irányadó dokumentuma, ami középtávon meghatározza a kerületben megvalósuló fejlesztéseket.

Egy településfejlesztési stratégia csak úgy lehet eredményes, ha összhangban áll a helyi lakosság érdekeivel, ezért a stratégia felülvizsgálati folyamatában számítunk az Ön véleményére is! Célunk minden érdeklődő javaslatainak meghallgatása, elképzelésének figyelembevétele, hogy ne csak a tervezési folyamat végén, véleményezőként találkozzon a tervvel, hanem készítési folyamatának is aktív részese lehessen.

Jöjjön el fórumunkra, ahol ismertetjük a felülvizsgálati anyag tartalmát, szóljon hozzá, ismertesse javaslatait!

Az Integrált Település Stratégia felülvizsgálatával kapcsolatban az Önkormányzat írásban is fogadja a lakosság, a kerületi civil szervezetek, gazdálkodó szervezetek, egyházi és vallási szervezetek képviselőinek véleményét is.

Írásbeli észrevételt, javaslatot – név, lakcím és/vagy e-mail cím megadása mellett – a Városépítészeti Irodának címezve lehet megfogalmazni 2020. november 20-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  • Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, Városépítészeti Iroda 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
  • partnersegi@jozsefvaros.hu

 

Mellékletek:

ITS 2020 - egyeztetésre 4 MB
ITS közérthető összefoglaló 134 KB
Vélemények összefoglaló táblázata 240 KB
Milyen legyen kerületünk 5-10 év múlva? Mondd el, mi kerüljön be az Integrált Településfejlesztési Stratégiába.

Hogyan vehetsz részt?

Lakossági fórum Józsefváros Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatáról
2020. november 5., csütörtök

Véleményed írásban várjuk!
partnersegi@jozsefvaros.hu

A társadalmi egyeztetés lépései:

 
Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálati anyagának véleményezése
2020. október 22. - 2020. november 20.
befejezve

 
Vélemények összefoglalása
2020. december 17.
befejezve

 
Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálati anyagának elfogadása
2020. december 17.
befejezve

To top