Loading...

Mi az a részvételi költségvetés?

A részvételi költségvetés készítése két részből áll: ötletbeadás és szavazás

Ötletet bárki beadhat, aki valamilyen módon kötődik a kerülethez és elmúlt 16 éves. Szavazni viszont csak a 16 év feletti kerületi lakosok tudnak. Az ötlet beadásához és a szavazáshoz regisztrálni kell a honlapon.

Ha itt élsz a kerületben, akkor a regisztráció során meg kell adni azt a lakcímet, ahol laksz (akkor is add meg, ha nem ez szerepel a lakcímkártyádon, de valójában ott élsz). Ha a regisztrációnál józsefvárosi lakcímet adsz meg, akkor a szavazáson is részt vehetsz majd mint kerületi lakos! 

Ha nem a kerületben élsz, de valamilyen formában kötődsz hozzá, akkor az ötletbeadáskor a lakcím megadása helyett választhatod a “más módon kapcsolódom a kerülethez” opciót. Itt arra kérünk, hogy írd le, mi köt Józsefvároshoz (például itt tanulsz vagy itt dolgozol). Ha ezt az opciót választod, akkor bármennyi ötletet beadhatsz, de a szavazásban már nem fogsz tudni részt venni. 

Ötletet 2023. február 1. és március 20. között lehet leadni.

A részvételi költségvetés során olyan ötletek gyűjtésére törekszünk, amelyek a közösséget erősítik és amelyektől zöldebb, befogadóbb, szerethetőbb vagy élhetőbb lesz a kerület. 

A rendelkezésre álló 150 millió forint 4 felé oszlik el. A kerületet lakosságarányosan 3 körzetre bontottuk. Körzetenként 40 millió forintig valósulnak majd meg a megszavazott ötletek. A beadott ötletek, amennyiben konkrét helyszínhez kötődnek, ezekben a körzetekben fognak versenyezni egymással. Azok az ötletek, amelyek nem köthetőek helyszínhez, a “teljes kerület” kategóriába kerülnek. Ebben a kategóriában 30 millió forint tervezett költségig valósulhatnak meg a nyertes ötletek. 

Érdemes olyan ötletet beadni, ami konkrét helyszínhez kötődik, így nagyobb esély van rá, hogy belefér az adott körzet költségkeretébe. Bár körzetenként 40 millió forint áll rendelkezésre, érdemes kisebb léptékben gondolkodni, hogy körzetenként minél több ötlet tudjon megvalósulni. 

Az ötletbeadást ötletelő műhelyek és Részvételi Pontok segítik – ez utóbbiak majd a szavazásnak is helyszínei lesznek. 

A beadott ötletek az alábbi szabályoknak kell feleljenek meg Példa
Közérdekű Az ötlet a tágabb közösség számára teremt értéket, és mivel a kerület közös vagyonából valósul meg, semmilyen formában nem lehet kirekesztő. Nem lehet olyan ötletet beadni, amely kizárólag magánterületen valósul meg (pl. egy társasház udvara) vagy amely kifejezetten valamely társadalmi csoport kirekesztésére irányul.
Pénzügyileg megfelel A körzet költségvetési korlátját nem haladja meg (max. bruttó 40 millió forint), számottevő mértékű, ismétlődő („működési jellegű”) költséget nem tartalmaz.  Egy nagyobb közterület átfogó átalakítása valószínűleg nem, de egyes elemei (biciklisáv, pad, fa) beleférhetnek a részvételi költségvetés kereteibe. Működési jellegű költség például az, ha valamely kiadáshoz állandó státuszt kell létrehozni vagy amely valamelyik gazdasági társaság vagy intézmény állandó jellegű feladatai között szerepel (pl. köztisztasági feladatok).
Nem karbantartás A részvételi költségvetésbe nem fogadunk be olyan ötleteket, amelyek egy már létező dolog karbantartására irányulnak. Ezeket lakossági bejelentésként kezeljük.  Az olyan karbantartási problémák esetén, mint a kátyúk vagy rossz állapotú utcabútorok, célszerűbb inkább bejelentést tenni, hogy a javítás rövid időn belül megtörténjen.
Jogszerű Az ötlet nem ütközik jogszabályba, nem irányul szabálymódosításra. Nem lehet például egy kerületi rendelet megváltoztatását kezdeményezni.
Újdonság Az ötlet nem ütközik meglévő fejlesztési tervvel és még nincs erre a célra pénzügyi keret előirányozva a kerületi költségvetésben. Ilyen az, ha például egy közterületi fejlesztés már szerepel a 2023-as önkormányzati költségvetésben vagy ha még nem szerepel, de az illetékes szervezeti egység már megkezdte a szakmai előkészítést.
Kerületi hatáskör és illetékesség Az ötlet megvalósítása a Józsefvárosi Önkormányzat hatáskörébe és illetékességébe tartozik. A MÁV területére, BKV-menetrend megváltoztatására, iskolák, magánterületek fejlesztésére irányuló ötleteket nem tudunk befogadni. 
Nem támogatás  Az ötlet megvalósítása az önkormányzat feladata. Nem lehet ötletet beadni egy szervezet, csoport vagy magánszemély saját tevékenységének támogatására.  A részvételi költségvetés nem egy pályázat, hanem közös döntés arról, hogy hogyan költsük el az önkormányzat pénzét.

 

A beérkező ötletek egy többlépcsős szűrési és fejlesztési folyamatban vesznek részt. Az ötletek előrehaladása követhető a részvételi költségvetés  honlapon az egyes beadott ötletek adatlapján, az ötlet beadóját pedig közvetlenül, emailben is értesítjük arról, hol tart éppen az ötlete. 

Minden beadott ötletet megvizsgálunk, mielőtt az nyilvánosan kikerül a részvételi költségvetés honlapjára, hogy szerepel-e benne sértő, uszító vagy pártpolitikai tartalom. Ezekben az esetekben az ötlet nem kerül nyilvánosságra. Minden más ötlet nyilvánossá válik.

Ezt követően a Közösségi Részvételi Iroda munkatársai nézik át az ötleteket, és amennyiben az ötlet megfelel a fenti szabályoknak továbbítják azt a Polgármesteri Hivatalon belüli illetékes szervezeti egységhez. 

Az illetékes szervezeti egység munkatársa megvizsgálja, hogy az ötlet reálisan megvalósítható-e és nem ütközik-e esetleg jogszabályba vagy az önkormányzat más projektjeivel. A hivatal előszűrésének célja, hogy kiválogassa azokat az ötleteket, amelyek megszavazásuk esetén megvalósíthatóak lennének vagy ha jelen formájukban nem is azok (mert például túl költségesek vagy nem az önkormányzat illetékességébe tartozó helyszínére adták be őket), milyen módosításokkal lehetne őket megvalósítani. 

Az ötletbeadás lezárultát követően a szakmai szűrésen átjutó ötleteket az önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei is vizsgálják (mert végső soron ők lesznek azok, amelyek ezeket nagyrészt meg fogják valósítani) és amennyiben szükséges, pontosítják a tartalmát és költséget becsülnek hozzá. 

Ezt követően az ötletek a kerületi lakosokból álló munkacsoportokhoz kerülnek

A 3 körzetnek megfelelően 3 munkacsoport alakul, amelyekben az erre a feladatra jelentkező lakosok dolgoznak együtt a részvételi költségvetés folyamatában résztvevő önkormányzati munkatársakkal és az egyéni önkormányzati képviselőkkel. A munkacsoportok először közösen vizsgálják meg a teljes kerületre érkező ötleteket, majd külön-külön ülésezve a saját körzetükbe érkező ötleteket. A hasonló ötleteket összevonják, egységesítik és összeállítják az általuk a szavazólapra javasolt ötletek listáját (max. 10-15 ötletet).

A munkacsoportok által javasolt listákat még egy körben megvizsgálják az önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei és még pontosabb költséget becsülnek a szavazólapra kerülő ötleteknek. 

A körzetek munkacsoportjai által összeállított listákat ezt követően a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája és Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztálya is ellenőrzi. 

Végül a három munkacsoport tagjai közös tanácskozáson vetik össze az egyes körzetekben kialakult listákat és döntenek a végső szavazólap tartalmáról. 

Amellett, hogy tiszteletben tartjuk az eredetileg leadott javaslatokat, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az itt leírt többlépcsős szűrési és fejlesztési folyamat során az eredetileg beadott ötlet módosulhat, illetve pontosabb, jobban kidolgozott tartalmat kaphat. Ennek során összevonásra kerülhet más ötletekkel és kiegészül a megvalósítás becsült költségével is. Ez a folyamat hasonlít ahhoz, ahogyan az önkormányzat “nagy” költségvetése születik hosszú hónapokon keresztül sok-sok hivatali és politikai egyeztetéssel azzal a különbséggel, hogy a részvételi költségvetésben a lakók közvetlenül szólhatnak bele a pénz elköltésébe. 

Ha az ötleted eljut a szavazólapig, akkor ezt jelölni fogjuk az ötlet adatlapján, de fontos, hogy a szavazás nem az eredeti adatlapon fog történni. Józsefváros lakói a fenti szűrési és fejlesztési folyamat során létrejött, megújult ötletekre fognak szavazni, amelyek külön felületen fognak megjelenni a honlapon a szavazás indulásakor, 2023. május 15-én.

A szűrési folyamaton átjutó ötletekre 2023. május 15-től június 15-ig lehet majd szavazni. A szavazatot online és személyesen is le lehet adni. A szavazáson minden 16. életévét betöltő józsefvárosi lakos szavazhat. Szavazni a honlapon csak regisztrációt követően lehet. A regisztráció során megadott lakcímed alapján a rendszer besorol a megfelelő körzetbe. Összesen 5 szavazatod lesz. Ebből kettőt a saját körzetedben használhatsz fel, egyet-egyet pedig a másik két körzetben és a teljes kerületre érkező ötletek között oszthatsz ki.

A részvételi költségvetés folyamatának lényege, hogy az önkormányzat valós és aktuális visszajelzést kapjon a kerületben lakók által érzékelt problémákról és a lehetséges megoldási javaslatokról. Ezért egyetlen ötlet sem rossz vagy felesleges, de elképzelhető, hogy végül sajnos ebben a körben nem kerül a szavazólapra. 

Az értékelhető, ám a szavazólapig el nem jutó ötleteket külön összesítjük és a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyosztálya k, az illetékes alpolgármester, valamint a területen megválasztott egyéni képviselő figyelmébe is ajánljuk. 

 

A nyertes ötletek megvalósítása a Józsefvárosi Önkormányzat feladata. Az ötletet beadó tudomásul veszi, hogy kiválasztás esetén az ötletet az önkormányzat valósítja meg. Ha az önkormányzat partnert von be a megvalósításba, akkor azt pályázat útján választja ki. Az ötletbeadókkal – ahol lehetséges – egyeztetni fogunk az ötletek megvalósítása során.

To top