Loading...

Hogyan kerültek szavazólapra az ötletek?

2023-ban már 150 millió forint sorsáról dönthetnek a józsefvárosiak. A részvételi költségvetés első szakaszában, február 1-től március 20-ig 233 ötlet érkezett be, amelyek mindegyike egy többlépcső szűrési folyamaton ment végig. 

Az ötletek előrehaladása követhető a részvételi költségvetés honlapon az egyes beadott ötletek adatlapján

A beküldést követően a Közösségi Részvételi Iroda munkatársai nézték át az ötleteket, és amennyiben az ötlet megfelelt az ötletbeadás szabályainak, nyilvánossá tették a honlapon, és továbbították azt a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységhez. 

Az illetékes szervezeti egység munkatársa megvizsgálta, hogy az ötlet megvalósítható-e és nem ütközik-e esetleg jogszabályba vagy az önkormányzat más projektjével. A hivatal előszűrésének célja, hogy kiválogassa azokat az ötleteket, amelyek megszavazásuk esetén megvalósíthatóak lennének vagy ha jelen formájukban nem is azok (mert például túl költségesek vagy nem az önkormányzat illetékességébe tartozó helyszínére adták be őket), milyen módosításokkal lehetne őket megvalósítani. 

A módosításokra tett javaslatokról az ötletbeadókat is értesítettük, és lehetőségük volt ez alapján átdolgozni, és újra beadni ötletüket. 

Az ötletbeadás lezárultát követően a szakmai szűrésen átjutó ötleteket az önkormányzat gazdasági társaságai és intézményei is vizsgálták (mert végső soron ők lesznek azok, amelyek ezeket nagyrészt meg fogják valósítani) és amennyiben szükséges volt, pontosították a tartalmát és költséget becsültek hozzá. 

Ezt követően az ötletek a kerületi lakosokból álló munkacsoportokhoz kerültek. 

A 3 körzetnek megfelelően 3 munkacsoport alakult, amelyekben az erre a feladatra jelentkező lakosok dolgoztak együtt a részvételi költségvetés folyamatában résztvevő önkormányzati munkatársakkal. 

 

A munkacsoportok először közösen dolgozták fel az összes, szakmailag jóváhagyott, körzetükbe tartozó ötletet, hogy minden résztvevő azonos információk birtokában tudjon részt venni az értékelésben. Itt döntöttek arról, hogy tartalmuk alapján mely ötleteket kezelik összevonva.

Ezt követően a munkacsoport tagok párokban dolgozták fel az ötleteket és tartalmuk alapján az alábbi 4 szempontra egy 1-től 4-ig terjedő skálán adtak pontot.

Szükséges – valós, és jogos igényt elégít ki?

Hozzáférhető-e a lakosok széles köre számára, nem megosztó?

Szemléletformáló hatású (bevonja, elgondolkodtatja az embereket, gazdagítja a közösségi életet)?

Személyesen szerintetek érdemes-e a javasolt formában megvalósítani az ötletet?

Az egyes ötletekre tehát a párok 4 különböző pontot osztottak ki, amelyeket összeadtuk a többi pár által adott pontokkal és így alakult ki a körzetbe tartozó ötletek súlyozott listája. Ezt követően minden körzet munkacsoportja döntést hozott a legalacsonyabb pontszámot kapó ötletek elutasításáról.

Ezt követően a munkacsoport két félre osztva vizsgálta a bennmaradó ötleteket és javaslatokat tettek 10 szavazólapra, és 5 tartalékba kerülő ötletre. A két csoport által javasolt szavazólapokat összevetve a munkacsoport automatikusan elfogadta azokat az ötleteket, amelyek mindkét listán szerepeltek, a fennmaradó helyekről pedig vitát követően szavazással döntöttek a tagok. Így kialakult az adott körzet munkacsoportja által javasolt szavazólap.

Hasonló folyamaton mentek végig a teljes kerület kategóriába érkező ötletek is. Ezeket tartalmuk alapján tematizálta a Közösségi Részvételi Iroda, és ez alapján került kiosztásra a körzetek munkacsoportjai között, akik feladata az volt, hogy a hozzájuk kerülő csomagból 3 ötletet szavazólapra, 2-őt pedig tartalékba javasoljanak, így biztosítva, hogy ebben a kategóriában is minél sokfélébb ötletek kerüljenek kiválasztásra. 

A munkacsoportok által javasolt listákat még egy körben megvizsgálták és tartalmukban véglegesítették az önkormányzat szakmai egységei, gazdasági társaságai és intézményei, majd ezt követően a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodája és Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztálya is ellenőrizte azokat. 

Végül a három munkacsoport tagjai közös tanácskozáson vetették össze az egyes körzetekben kialakult listákat és döntöttek a szavazólap végleges tartalmáról. 

Amellett, hogy tiszteletben tartjuk az eredetileg leadott javaslatokat, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az itt leírt többlépcsős szűrési és fejlesztési folyamat során az eredetileg beadott ötlet módosulhatott, illetve pontosabb, jobban kidolgozott tartalmat kapott. Ennek során összevonásra kerülhetett más ötletekkel és kiegészült a megvalósítás becsült költségével is. Ez a folyamat hasonlít ahhoz, ahogyan az önkormányzat “nagy” költségvetése születik hosszú hónapokon keresztül sok-sok hivatali és politikai egyeztetéssel azzal a különbséggel, hogy a részvételi költségvetésben a lakók közvetlenül szólhatnak bele a pénz elköltésébe. 

Ezúton is köszönjük az önkéntes lakóknak, valamint a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati cégek és intézmények munkatársainak aktív és lelkes részvételét ebben a folyamatban!

Ennek a folyamatnak az eredményeként Józsefváros 16 éven felüli lakosai 2023. május 15-től június 15-ig 40 ötlet közül szavazhatnak 5 kedvencükre, és dönthetnek a kerület költségvetéséből 150 millió forint elköltéséről.

Figyelmedbe ajánljuk:

Új fotocellás ajtók a Józsefvárosi Egészségügyi Központ főbejáratánál – Újabb részvételi költségvetés nyertes ötlet valósult meg
11 nyertes ötlet valósul meg – Júniusi ülésén elfogadta a képviselő-testület a 2024-es részvételi költségvetés eredményét
A képviselő-testület nem fogadta el a részvételi költségvetés nyertes ötleteinek megvalósításáról szóló javaslatot májusi ülésén
Mutatjuk a 2024-es részvételi költségvetés nyertes ötleteit – Idén 180 millió forint sorsáról döntöttek a józsefvárosiak
To top