Loading...

Visszajelzések a józsefvárosi részvételi költségvetésről 2022-ből és 2023-ból

Ebben a rövid cikkben összegyűjtöttük és bemutatjuk nektek azokat a véleményeket és észrevételeket, amelyeket beérkeztek hozzánk a részvételi költségvetéssel kapcsolatban, egy önkéntes kérdőív segítségével. Sokan vettetek részt a kérdőív kitöltésében, amit ezúton is köszönünk, a továbbiakban összefoglaljuk a legfontosabb megállapításokat, hogy mindannyian láthassuk, milyen visszajelzések érkeztek be hozzánk.

A 2022-es év részletes elemzését már korábban közzétettük itt, most azonban azokra az eredményekre koncentrálunk, amelyek mind 2022-ben, mind 2023-ban kiemelten fontosnak bizonyultak. Tehát ez a cikk egyfajta áttekintést ad a visszajelzésekről a két évet átívelően, amely segít abban, hogy átfogóbb képet kapjunk arról, milyen irányban mozduljon el a projekt jövőre.

Reméljük, hogy így könnyedebb és élvezetesebb lesz számotokra is átlátni, milyen változásokat és fejlesztéseket szeretnétek látni az RK-val kapcsolatban. (Az ábrákon kattintsatok a lejátszás nyílra, hogy mind a két évet lássátok)

Nézzük meg egy kicsit közelebbről az adatokat:

2022-ben 66 lelkes ember vette a fáradságot és töltötte ki a kérdőívet, amelynek célja, az volt, hogy jobban megértsük a józsefvárosi részvételi költségvetéssel kapcsolatos véleményeket. Ebben az évben, 2023-ban már 136-an osztották meg gondolataikat velünk, mind online, mind offline úton.

Azonban fontos megjegyeznünk, hogy ezek az adatok nem tükrözik a teljes közösség véleményét, hiszen csak egy viszonylag kis csoport vett részt a felmérésben. Emiatt ezekből az információkból csak óvatosan szabad messzemenő következtetéseket levonni.

Ugyanakkor, még ha korlátozottak is, ezek az adatok segíthetnek nekünk abban, hogy egy kicsit tisztább képet kapjunk arról, hogyan látjátok az RK változását a két év alatt.

Még egy érdekes tény: míg 2022-ben a kérdőívünk 33 kérdésből állt, addig idén, 2023-ban már csak 17 kérdés szerepelt benne. Ez azt jelenti, hogy idén gyorsabban lehetett kitölteni a kérdőívet, viszont kevesebb részletet tudtunk meg az RK-ra adott visszajelzésekből. Ez egy kicsit beszűkíti az elemzésünk terét, de még így is értékes bepillantást nyújt abba, hogy hogyan látjátok a részvételi költségvetés folyamatát.

Lássuk, kik osztották meg velünk a véleményüket a kérdőív segítségével az elmúlt két évben!

2022-ben a válaszadók nagy része, 87%-a a kerületben élt, de a kerületben dolgozók és tanulók is képviseltették magukat, 9% és 4%-os arányban. 2023-ban még több helyi lakos (96%) vett részt a kérdőív kitöltésében, míg a kerültben dolgozók és tanulók aránya egyaránt 2-2%-ra csökkent.

Ami a nemek megoszlását illeti, mindkét évben nagyjából fele-fele arányban vettek részt nők és férfiak a visszajelzésben. 2022-ben 48% volt nők és 52% férfiak, míg 2023-ban egy kis eltolódást láthattunk, 54% volt nők és 46% férfiak megoszlása.

Az érdekes, hogy a válaszadók között mindkét évben nagyon magas volt a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya, 78%, illetve 75%. A középfokú végzettségűek is jelentős részt képviseltek, míg az alapfokú végzettséggel rendelkezők aránya mindkét évben nagyon alacsony maradt.

Az életkor szempontjából a válaszadók átlagosan az Y generációhoz tartoztak, 2022-ben 41, míg 2023-ban 47 éves átlagéletkorral.

Háztartási méret alapján is érdekes adatokat kaptunk: 2022-ben a válaszadók több mint 60%-a egy- vagy kétfős háztartásban élt, de a nagycsaládosok is képviseltették magukat 16%-os aránnyal. 2023-ban ez az arány egy kicsit nőtt, 71% lett az egy vagy kétfős háztartásban élőké, de a nagycsaládosok aránya továbbra is jelentős maradt, 17%-al.

Tehát összegezve: a kérdőívet mindkét évben leginkább a magasan képzett és Y generációhoz tartozó kerületi lakosok töltötték ki, akik általában egy- vagy kétfős háztartásokban élnek. Mindez azt jelenti, hogy az ő véleményüket tükrözik leginkábba válaszok.

Ön adott be ötletet a Józsefvárosi Részvételi Költségvetésbe?

A tavalyi felmérésünkben sokféle kérdésben mélyedtünk el a Részvételi Költségvetési kezdeményezéssel kapcsolatban, míg az idei felmérés csak arra fókuszál, hogy a válaszadó adott-e be ötletet idén. Emiatt csak ebben a kérdésben tudjuk összehasonlítani a két év adatait.

Az összehasonlításból az látszik kibontakozni, hogy míg 2022-ben a kitöltők csupán ¼-e (24%) adott be ötletet is az RK-ba, 2023-ra a kitöltők között ez az arány megnőtt 1/3-ra (38%).

 

Honnan hallott a Józsefvárosi Részvételi Költségvetésről?

2022-ben a legtöbb ember a visszajelzők közül a Józsefvárosi Közösségi Részvételi Iroda Facebook oldaláról hallott a Részvételi Költségvetésről, de sokan kaptak információt barátoktól, ismerősöktől, vagy az utcán felállított standok és plakátok révén is. Az emberek majdnem 70%-a ezen információs csatornák valamelyikén keresztül értesült a programról.

2023-ban azonban egy kis változás következett be. A legtöbben az utcán elhelyezett plakátokról hallottak a kezdeményezésről, de az önkormányzat honlapja és az infópontok is népszerű források voltak. A közösségi iroda kommunikációs csatornái és a barátoktól, ismerősöktől származó információk kevésbé domináltak, mint az előző évben.

Röviden összefoglalva: 2023-ban az önkormányzati információs csatornák nagyobb szerepet játszottak az RK láthatóságában mint 2022-ben, míg a közösségi iroda és a személyes ajánlások egy kicsit háttérbe szorultak 2023-ban.

Mennyire érezte kielégítőnek…

2022-ben és 2023-ban egyaránt nagy sikert aratott a Részvételi Költségvetés (RK) kezdeményezés a válaszadók körében. Sokan nagyon pozitívan értékelték a program minden egyes lépését mindkét évben.

2022-ben a válaszadók túlnyomó többsége elégedett volt a tájékoztatással, a részvételi lehetőségekkel, az ötletek kiválasztásával, és különösen a szavazás megvalósításával. A jó hír, hogy 2023-ban még többen osztották ugyanezt a véleményt, és még magasabb elégedettségi arányokat jeleztek vissza minden egyes területen.

Összegezve: Az RK folyamatban való részvétel 2022-ben és 2023-ban is nagyon pozitív élményt nyújtott a válaszadóknak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a minta nem reprezentatív.

Tervezi, hogy jövőre…?

A visszajelzők nagyon aktív részvételt terveztek a következő Részvételi Költségvetési szezonban mind 2022-ben, mind 2023-ban. Mind 2022-ben, mind 2023-ban majdnem minden második ember azt tervezte, hogy a következő évben is leadja a szavazatát. Ráadásul, sokan közülük még ötleteket is terveznek beküldeni a következő ciklusban – körülbelül minden negyedik ember jelezte ezt.

Ugyanakkor 2023-ban egy kis változás történt az ötleteket kidolgozó műhelyek iránti érdeklődésben: kevesebben tervezik a 2024-es részvételt rajtuk, mint 2022-ben. De az jó hír, hogy többen akarják aktívan formálni az ötletek szelekcióját az RK munkacsoportokban, ezen a téren ugyanis növekedést láttunk.

A részvétel tervezett formái között az önkéntesség is helyet kapott, amely mindkét évben stabilan 7%-on állt. És ne feledjük, hogy egy kis százalék (2-3%) jelezte, hogy egyáltalán nem terveznek részt venni a folyamatban.

Összességében tehát nagyon izgalmas időszak áll előttünk, ahol sokan szeretnének aktívan részt venni és hozzájárulni a közösségük fejlődéséhez az RK-n keresztül.

Fejlesztési ötletek

Végül, a kérdőív egyik kulcspontja volt azoknak az értékes ötleteknek és javaslatoknak az összegyűjtése, amik segítségével még jobbá és hatékonyabbá tehetjük a következő évi Részvételi Költségvetési programot. Ezek az ötletek szinte minden területet érintettek, amiket a következőkben felsorolásszerűen adunk közre, egy sorba téve azokat a javaslatokat, amik 2022-ben és 2023-ban is megjelentek:

Téma Javaslatok: 2022 Javaslatok: 2023
Szavazást erősítő javaslatok RK applikáció kialakítása Szavazás applikációval
Online szavazás mellé hangsúlyosabban oda kéne tenni a papír alapú szavazás lehetőségét Szavazatszámlálás modernizálása (laptop)
Adott körzetben az ott élők szavazhassanak
(más körzet lakói nincsenek tisztában a helyi problémákkal)
Részvételt erősítő javaslatok Társasházi közgyűléseken való tájékoztatás, Közös képviselők bevonása a reklámozásba Házak közös képviselőivel, felügyelő bizottságaival kapcsolatba lépni
Csoport is javasolhasson ötletet
Lakossági fórumok megtartása esti időpontokban
Lakossági piknik szervezése
RK Szabályok alakításában is részt vegyenek a lakosok
Intézményekben reklám
Be kell csengetni, végig kell járni a lakásokat
Körzeti igényfelmérés
Lépcsőházakba kitett kérdőív
IT Regisztráció erősítő javaslatok

 

Könnyebben kezelhető felületekre lenne szükség Mobilról nehézkes használni a honlapot
Ne törölje a weboldal a regisztrációmat 1 év után,
ne kelljen újra regisztrálni
Ötletbeadást erősítő javaslatok A beadott, beküldött ötletek részletesebb előszűrése, jobban ki lehetne szűrni az önkormányzati feladatokat Egyértelmű önkormányzati hatáskörbe tartozó problémákat oldja meg az önkormányzat,
ne adjanak be rá ötletet
Kisboltokban, lépcsőházakban kihelyezett ötlet-bedobó ládák
Előző években nem megvalósult projektek újrázása valamilyen formában
Jobban hangsúlyozni, hogy a fővárosi tulajdonú területekkel nem tudnak mit kezdeni,
és ne is próbáljunk ötletet beadni rájuk (térkép)
Ötletkategóriák kialakítása
(pl. funkcionális ötletek, esztétikai/kulturális/művészeti ötletek)
Munkacsoport munkáját erősítő javaslatok Részletesebb költségvetési tervek készüljenek az ötletekhez
Maximalizálni, hogy egy ötletre mekkora keret jusson, és így kiszűrni az olyan ötleteket, amelyek túl magas költségvetésűek
Súlyozással fejleszteni az ügyek döntését,
fontossági szempont szerint
A teljes kerületet érintő ötletekre külön munkacsoport
Kommunikációt erősítő javaslatok A 2022-es nyertes ötletek megvalósításának folyamatos nyomon követése Hatékonyabb tájékoztatás az eredményekről,
a nyertes ötletek megvalósulásáról
Nagyobb kampánnyal, aktívabb reklám minden területen Reklámfilm, tv/rádió
Még több nagykövet bevonásával már a folyamat elején
A személyes megszólítás, a „szájreklám” sokkal hatékonyabb lehet, mint bármennyi szórólap
Adott körzetekben a szavazásban részt vevő ötletekről plakátok kihelyezése
Az önkormányzat hírei elvesznek a facebookfalon,
a kisebb facebookcsoportokban való hirdetés
Plakát a házak faliújságán
Év közbeni folyamatos tájékoztatás
(köztereken elhelyezett plakátok és emailek)

 

Figyelmedbe ajánljuk:

Elemzések
2022-es elemzésünk
2023-as elemzésünk
Részvételi hírlevél
Részvételi Pont lennék
To top