Loading...

Tetőcserepek és esőcsatornák módszeres karbantartása: “kis plusz figyelem, nagy haszon”

Megvalósítás helyszíne
II. vagy III. körzet
Milyen problémára jelent megoldást?

A teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő, többnyire idős házakban több helyen tapasztaltuk a tetőcserepek illetve az esőcsatornák kilukadását, megrepedését. Ezek kijavítása alig kerül pénzbe, és nagy károkat lehet vele megelőzni: a tető további megrongálódását, a födém és az oldalfalak beázását. Ha mégsem kerül sor a bevatkozásra, ennek oka lehet, hogy a hibát nem veszik időben észre, vagy az információ nem jut el oda, ahol a karbantartásról döntenek. Tudunk olyan esetről is, hogy egy lakó – észlelve a megoldatlan problémát – maga állt neki a tető kijavításának, ám a vagyonkezelő a szakszerűtlen beavatkozástól tartva lezárta a padlásfeljárót, de a problémát nem oldotta meg.

Ötlet leírása

Évente egyszer, előre rögzített bejárási terv szerint kerüljön sor a tetők és az ereszcsatornák állapotának felülvizsgálatára, és probléma esetén intézkedjenek a hiba ésszerű határidőn belüli kijavításáról. A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ honlapján lehessen követni a bejárási időpontokat, hogy a felülvizsgálat talált-e problémát, és a hiba kijavításának, a munka igazolásának dátumát.


"Bevásárlólista"

A próbaprogram (pilot) költségvetése 2 millió Ft, amely tartalmazza a szokásos karbantartó tevékenységen felüli plusz anyag- és munkaerőigényt, beleértve a szervezést, szakértést, szakiparosi munkát, kommunikációt. A kipróbálás évében 20 ház felülvizsgálatával számolunk, a bevatkozásokat pedig az észlelt hibák nagyságától függően végzik el; ha ennek költségigénye meghaladná a keretet, az a jövő évi karbantartási szükséglet és költségvetés tervezéséhez szolgál információként.

Társadalmi részvétel

A próbaprogram, bár egyszerű logika szerinti egyszerű beavatkozásokat tartalmaz, több ponton tartalmaz társadalmi részvételt. A bejárások időpontját szükséges közölni a vagyonkezelő honlapján, ajánlott kiplakátolni is a bérházakban. Ez az érdeklődő lakóknak lehetővé teszi, hogy nyomon kövessék ezt az egyszerűen nyomon követhető karbantartást. A bejárások továbbá lehetőség az érdeklődő bérlőknek, hogy a helyszínen, előre ismert időpontban találkozzanak a bérházkezelő képviselőivel, és felhívhassák a figyelmüket esetleges további problémákra is. A két egyszerű feladatra dedikált költségvetés jól számonkérhető a vagyonkezelőn, megismerhetők az összetettebb és költségesebb karbantartási feladatok megszervezésének nehézségei és jó megoldásai. A program sikere esetén tovább lehet lépni a karbantartás tervszerűbbé tételének kiterjesztésére más területeken is. A próbaév végén javasoljuk az érdeklődő lakosság mint tapasztalati szakértők bevonásával értékelni a program lefolyását és a pénz felhasználását. Ezzel növekedhet a bérházkezelő és a lakosság motivációja is a problémák megoldására, és javulhat az együttműködésük.

Dilemmák, kockázatok

A próbaprogramra nincs szükség, ha a vagyonkezelő karbantartási terve tartalmazza a felülvizsgálatot az indokolt időközönként, és a szükséges beavatkozások ésszerű határidővel való elvégzését. A módszeres felülvizsgálattal és értékeléssel lehet meggyőződni arról, hogy ennek a kettő, jó ráfordítás-eredmény viszonyt ígérő karbantartási területnek mekkora a gyakorlati hasznossága. Értékes tapasztalat az is, ha ilyen beavatkozásokra a feltételezettnél kevésbé van szükség, és az is, ha kiderül, hogy a szükséghelyzetek jóval meghaladják az eddig rájuk szánt figyelmet. Mivel a költségvetés zárt végű, a program pénzügyi kockázatot nem tartalmaz.

Hivatal visszajelzése:

Az ötlet tartalma átfedésben van az önkormányzat új vagyongazdálkodási tervével, ezért nem javasoljuk a körzet munkacsoportjának vizsgálatára. 2022 és 2029 között a hangsúly az önkormányzati tulajdonú bérházak felújítására kerül. A terv az összes önkormányzati tulajdonú épület vonatkozásában meghatározza a közép-és hosszútávú fejlesztési célokat: https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/7054_20220505_javaslat_jozsefvaros_2022-2029-re_vonatkozo_melleklet.pdf
Az átfogó bérházfejlesztési koncepció része, hogy rendszeres, éves karbantartási tervek készüljenek az egyes házakra vonatkozóan, melyek nyilvánosan is követhetővé teszik az állagmegóvás érdekében tervezett beavatkozásokat. Erre a forrás a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ éves költségvetésében jelenik meg, ezért a részvételi költségvetés keretében nem szeretnénk rá plusz forrást biztosítani. A felújítások és karbantartások tervezése során kiemelt hangsúlyt fektetünk a lakók tájékoztatására és bevonására.

To top