Loading...

Kutyás helyi lakossági csoportok szervezése

Megvalósítás helyszíne
Losonci téri kutyás közösség, Magdolna negyedi kutyás közösség, Csarnok negyedi kutyás közösség
Milyen problémára jelent megoldást?

A kulturált és a szabálykövető kutyasétáltatás lakossági részvétellel történő bevezetésére és fenntartására

Ötlet leírása

A kutyapiszok és a kutyák közterületen való vizeltetése a legnagyobb köztisztasági probléma a kerületben. Az eldobott szemetet össze lehet gyűjteni, de a kutyapiszok és a vizelet (rendszeres esőzés hiányában) állandó jelenség, mely közegészségügyi és esztétikai problémákat is felvet. A kutyavizelet és a kutyák póráz nélküli sétáltatása a zöld felületeinket is veszélyezteti.


Arra nem várhatunk, hogy a közterületfelügyelők és a rendőrök bírságok tömegével, vagy az önkormányzat a köztisztaságra fordított túlzott pénzügyi áldozattal majd megoldja a problémát. A kutyások és nem-kutyások közös érdeke, hogy fellépjenek a hanyag, szabályszegő kutyatulajdonosok ellen. A tisztességes, szabálykövető kutyatartók is szenvednek a szabályszegők miatt, hisz a vétleneket is érinti a panasz. Igazi megoldást a helyi kutyás lakossági csoportok szerveződése jelentheti, mert a helyben alakuló közösségek motiváltak a közvetlen környezetük tisztán tartására, és a szabályszegők elleni fellépésre.

amelyek az adott környéken aktív közösséggé szerveződve figyelik, óvják a környezetüket, jó példát mutatnak, és szükség esetén fellépnek a szabályszegők ellen.

A javaslatom az, hogy támogassa az önkormányzat 2023-ban a fenti három körzetben új kutyás közösségek szerveződését. A Közösségi Részvételi Iroda, a Zöldeb és más helyi civil szervezetek, valamint a társasházak és a helyi lakóközösségek bevonásával kutyás fórumokat, képzéseket, kutyás szabadtéri rendezvényeket, akadályversenyt, kutyás bemutatókat szervezhetnek. Ezek a rendezvények ösztönözzék a kutyatartókat arra, hogy csapattá szerveződve vegyenek részt a bemutatókon, versenyeken, eseményeken.

A kutyások nagy többsége ismeri a kulturált kutyatartás módját, és szabálykövető magatartást tanúsít. Workshopok, fórumok alkalmával ösztönözhetjük, taníthatjuk a szabályszegők elleni verbális fellépés módját, a hatékony kommunikációt is.


"Bevásárlólista"

Workshopok, lakossági fórumok szervezése, helyszín és rendezés biztosítása. Szórólapok, plakátok, online megjelenések. Előadók, szakemberek biztosítása szükség esetén. Civil szervezetek megkeresése. Kutyás ügyességi bemutató, műsor, verseny és közösségi program szervezése. Vezetett kerekasztal beszélgetések kutyások és nem kutyások között a közösségi együttélés jegyében. Civil szervezetek megkeresése, felkérése, bevonása a munkába.

Alapvetően nem igényel nagy anyagi erőforrást ez a projekt, és a szervezésekhez, rendezvények megtartásához szükséges emberi erőforrást is lehet a civil szervezetek segítségével pótolni.

Társadalmi részvétel

Közösségszervezésben és helyi közéletben jártas civil szervezetek képesek a helyi lakosokat hatékonyan mozgósítani. Az önkormányzat szervező munkáját a civil aktivizmus ismert eszközeivel tudják segíteni (szórólapozás, plakátolás, pultozás, kérdőívezés, lakossági séták, fórumok, stb.). Kutyás és nem-kutyás érdeklődők és szervezetek toborzása, aktivistaként, önkéntesként és részvevőként való bevonásuk indokolt és szükséges. Véleményem szerint ezen szervezetek és csoportok bevonása az eredményesség kulcsa lehet.

Dilemmák, kockázatok

Nehéz elegendő civil szervezetet és aktivistát bevonni.

Nem sikerül hosszú távon működőképes, önjáró helyi kutyás csoportokat kialakítani.

To top