Loading...

Közösségi tervezés a Losonci tér – Práter utca közötti régi kutyafuttató helyére

Megvalósítás helyszíne
Práter utca, Losonci tér 7 és Práter 56 közötti terület
Milyen problémára jelent megoldást?

Ez a terület gondozott közösségi zöld területté válna, amire mi lakók is jobban odafigyelnénk. A kitaposott cserjék és a füves terület ma kutyapiszokkal és szeméttel is szennyezett, amit megoldana a terület gondozottabbá tétele és a környékbeli lakók, valamint a Práter 63-ban található Lehetőségek tere művészeti és pedagógiai civil szervezet gondoskodása és birtokba vétele. Kialakulhatna egy közösségi együttélést javító terecske, ami jól kapcsolódhat a Losonci tér többi, már megtervezett és megépülő részéhez is.

Ötlet leírása

A korábban itt lévő kutyafuttatót lakossági panaszra pár éve megszüntették. Mivel van két kutyafuttató is a közelben (Muzsikus cigányok parkja és Kálvária tér, sőt a Leonardo közi futtatók sincsenek messze), továbbá a Práter utcán más zöld felületek is vannak ezen a páros oldalon fel egészen az Illés utcáig, kutyafuttatóként egyáltalán nem hiányzik a kutyásoknak.


A kutyafuttató megszüntetésekor a terület cserjesorral körbe lett kerítve, és füvesítették is, de nagyon hamar kitaposták az emberek és a kutyások a cserjéket és a füvet. Egy pad is van a Práter utca oldalán a járda szélén, amire néha leülnek emberek, de főleg italozni, és a szemetet is a pad alá vagy a mögötte lévő területre dobják. A környékbeli lakókkal együtt szeretnénk, ha ez a kis terület rendezettebbé válna, funkciókat is kapna, lenne cél, amiért az emberek kulturált körülmények között leüljenek, beszélgessenek, játsszanak valamit. Ehhez szeretnénk, ha közösségi tervezéssel ezt a területet is megtervezhetnénk, hasonlóan a Losonci tér más részeihez, amelyek tavaly kerültek közösségi tervezésre, és az idén meg is valósulnak. A Práter utca belső szakasza is megújul az idén, a Szigony utca – Illés utca közötti szakasz pedig tudomásunk szerint megtervezésre kerül. Szeretnénk, ha ez a kb. 20×20 méteres zöld terület a lakók segítségével és az itt működő civil szervezetek közreműködésével belekerülne a tervezésbe, és sokkal élettelibbé válhatna, mint a közelben lévő, kerítéssel körbevett, funkciók nélküli Molnár Ferenc téri park, mely nagyon szép, gondozott, virágos, de leginkább csak átjárásra használják az emberek.


"Bevásárlólista"

Közösségi tervezés online és 2-3 alkalom személyes workshop kutyákkal, gyerekekkel, Lehetőségek terével, társasházakkal. Szórólapok, plakátok. Workshop kitelepüléshez eszközök.

Társadalmi részvétel

Közös képviselők, Lehetőségek tere, Losonci téri komposztáló, C8 és más környékbeli civil szervezetek, lakossági csoportok bevonása. Szórólapozással, plakátolással, kopogtatással mozgósítás a környékbeli társasházakban. Egyúttal helyi önkéntes csoport toborzása érdeklődő lakosokból, facebook csoport alakítása azokból, akik vállalják, hogy figyelik, őrzik a térség megújuló területeit. (SZEM szomszédok egymásért mozgalom csíráját elvethetjük.)

Hivatkozás
Helyszín
To top