I. KÖRZET
Német utca – József utca sarka

Parkot a József utca – Német utca sarkára!

Milyen problémára jelent megoldást?

A környéken kevés a pihenőpark és egyre nagyobb a beépítettség. A tömbben megjelentek a kilencemeletes épületek, amik túlterhelik az utcákat, sűrű beépítettséget okoznak, elzárják a napfényt és a levegőt az itt élőktől. A sarokra és a szomszédos telkekre is újabb hatalmas épületeket terveznek építeni befektetők, ezzel teljesen élhetetlenné téve a környéket, ráadásul a kerületi vagyongazdálkodási tervben a József utca 25-27. bontására és eladására tett javaslatot az önkormányzat, ezért félő, hogy a telkek értékesítése után egy egységes, kilenc emelet magasságú környezetidegen homlokzat-tömb jön létre, ami csak fokozza a fentebb leírt problémákat (sikátorosodás, sötétség, túlépítettség stb.).

Megoldási javaslat leírása

A József utca – Német utca sarkán a jelenlegi parkoló helyén létesüljön közpark! Erre hatalmas igény van, az iskolával szembeni kerítés betonján már most is sokszor ülnek, beszélgetnek a fák árnyékában a diákok és az itt lakók. Az önkormányzat dolgozzon ki egy megoldást, hogy a jövőbeni beruházások után is megmaradhasson a teresedés a sarkon, különítsen el költségvetési forrást a telek egy részének megszerzésére és közparkká alakítására. Az egyébként is bontásra és eladásra javasolt József u. 25-27. telkeit vonja be a területrendezésbe, ezzel lehetőséget teremtve a beruházónak az áttervezésre, az önkormányzatnak pedig a teresedés és az utcakép optimalizálására. Az alacsonyabb épületektől és közparktól a környék levegőhöz jutna; a fásítással, padok, közkút telepítésével a kerület egy újabb zöldfelületet kapna. Zöldebb, élhetőbb és szerethető környezet jönne létre egy pihenőparkkal, ami egyszerre szolgálja az itt élők érdekeit és teszi vonzóvá a területet az új beköltözőknek. Az itt található interurbán telefonközpont látványa meghatározza ennek a területnek az arculatát és hangulatát. Az épület ikonikus megjelenése rengeteg lehetőséget rejt, kiemelése és hangsúlyozása karakterizálhatná a környék arculatát, egy közparkkal igazi gyöngyszeme lenne a kerületnek.

"Bevásárlólista"

Önkormányzati költségvetési forrás a telek egy részének megszerzésére és közparkká alakítására. Önkormányzati munkacsoport (a lakók és a beruházó közös bevonásával), ami kidolgozza a tömb egységes területrendezésének tervét.

Társadalmi részvétel

Kérdőívezéssel, közösségi tervezéssel a környéken élőket, az iskola tanulóit és a szülőket be lehet vonni a park megtervezésébe.

Dilemmák, kockázatok

A Whitefield Management Kft.-nek van lehetősége és előzetes tervei a teljes telek beépítésére, azonban nyitottak a közösség javaslataira; ehhez viszont megfelelő alternatív megoldásokat kell kidolgozni, hogy mindenki érdekei megvalósuljanak.

Csatolmányok

Térkép

Hivatal visszajelzése

A körzet munkacsoportjának szűrési folyamata során elsőként párokban dolgozták fel az ötleteket és tartalmuk alapján a következő 4 szempontra egy 1-től 5-ig terjedő skálán adtak pontot: megvalósítható, szükséges, hozzáférhető, szemlélteformáló. A tagok által adott pontszámokat összeadtuk és így kialakult a körzetbe tartozó ötletek súlyozott listája. Az ötlet értékelésekor felmerült, hogy a sarokra tervezett építkezés miatt a részvételi költségvetés keretében nem vállalható garancia a megszavazása esetén a megvalósításra, ezért ezen a listán az ötlet alacsonyabb pontszámot kapott, a munkacsoport nem javasolta azt szavazólapra. A szűrési folyamatról bővebben itt olvashat: https://reszvetel.jozsefvaros.hu/?mod=posts&93359a21=36